top of page
Acupuntura

Acupuntura

L'ús de punts d'acupuntura pot realitzarse mitjançant difrents tècniques. La més habitual és la inserció d'agulles, però altres eines poden ser utilitzades per obtenir resultats diferents. En alguns casos resulten de molta utilitat. Karuna Do complementa les seves sessions d'acupuntura quan resulta necessari fent servir algunes tècniques complementàries.

Moxibustió

L'aplicació de moxa, una substància feta de la planta Artemisa absinthium (Artemisa), la qual pot ser combustionada per tal d'absorbir les seves propietats a través de la pell. L'acció de la Moxa tonifica i escalfa l'àrea on s'aplica, la qual pot incloure punts d'acupuntura o bé simplement zones dolorides, estancades o lesionades. També permet reduir inflamacions de forma efectiva i permanent. Ja que l'aplicació de la moxa en superficie permet que la calor que genera la inflamació sigui extreta del cos. Finalment, estudis moderns han comprovat com l'aplicació de moxa en una zona concreta facilita que la sang que circula en aquesta zona rebi molt més oxigen, constituint així un factor de creixement. D'aquesta manera, la moxibustió permet tractar tot tipus de dolor i patologíes.

 

Lús més apreciat de la moxibustió en la tradició Taoista s'enmarca en l'anomenada Gran Medicina, es a dir, la medicina que s'utilitza per tractar malalties futures i allargar la vida.

Un dels usos més coneguts de la moxa avui dia és el relitzat en embarassos en que el nadó es prepara per neixer de nalgues. Utilitzant moxa en punts d'acupuntura concrets s'aconsegueix que es recol·loqui i neixi de front. Aquest és un ús que ha estat referit per algunes llevadores que no disposaven de la formació adecuada i que fins i tot han proposat a les futures mares que s'autoapliquessin la moxa. Karuna Do vol advertir que l'ús de moxa, així com el de qualsevol material d'acupuntura ha de ser realitzat per un acupuntor qualificat.

 

La moxa pot aplicarse de diferents formes en dependència del que es requereixi d'ella:

 

  • Moxibustió Directa: Aplicació de petits fragments de moxa (del tamany d'un gra d'arrós) encesos directament sobre l'organisme. Permet tractar punts d'acupuntura exercint un efecte més potent que el de l'agulla sobre aquest punt. També es pot aplicar en àrees inflamades o doloroses. Produeix una petita cremada com a efecte secundari. Si existeix risc de sèpsis a l'àrea tractada, la moxa pot colocarse sobre una base de sal.

  • Moxibustió directa amb base: Una peça més gran de moxa s'aplica sobre una àrea concreta col·locant-la sobre una base feta tradicionalment d'all o de ginjebre, segons les propietats que es requereixi aplicar. Aquest sistema és molt efectiu en el tractament d'abscessos, verrugues, dipòsits de greix i problemes cutanis o subcutanis.

  • Agulla Calenta: Utilització de fragments més grans de moxa aplicada junt amb una agulla d'acupuntura. La pell circundant al punt d'inserció de l'agulla absorbeix una important quantitat de moxa. L'efecte de l'artemisina arriba també a zones semi-profundes de l'organisme a través de l'agulla. Útil per tractar inflamacions internes, agluinacions de teixits i problemes infecciosos de caràcter parasitari com la cistitis.

  • Ito Thermie: Ús de moxa de forma indirecta però molt propera. Es realitza utilitzant un aplicació cil·líndric al qual s'inclou un cartuitx especial de moxa. Un cop encés el cartuitx, el cilindre s'aplica sobre la pell realitzant un massatge concret. Aquesta és una técnica suau que redueix alguns dolors, rebaixa inflamacions i aporta una sensació de benestar i relaxació molt agradable.

  • Moxibustió Indirecta: Tècnica molt suau d'alpicació de calor fent us de moxa en forma de cigar enrotllat amb un paper o bé carbonitzat en forma de cigar. Redueix alguns dolor i ajuda a restaurar el fluxe de sang i qi amb una menor eficàcia que el els casos anteriors. El seu ús es limita a proporcionar benestar i relaxació. Karuna Do utilitza aquesta tècnica en poques ocasions ja que la seva capacitat és menor.

 

 

Davant l'aparició d'alguns productes etiquetats com a moxa que han resultat contenir diversos tipus d'herves diferents a l'artemisa que no presenten cap benefici per la salud, Karuna Do vol fer palés que només utilitza moxa de fabricació coreana composta d'artemisa al 100 %.

  • Wix Facebook page
bottom of page